NOVINKY

07.06.2017

Ve dnech 5 – 6. června 2017 proběhl audit svařování Transportation and Power Generation Accreditation

Program. Svařovací audit je jeden z povinných auditů pro všechny dodavatele zákazníka General Electric.

Tuto certifikaci má ČKD Kutná Hora, a.s. prozatím pouze jako jediná firma v Evropě. Na celém světě je to pouze 21 firem, které prošli certifikací a byl jim udělen certifikát. Certifikát je udělen pouze na jeden kalendářní rok, poté následuje opětovná kontrola ze strany PRI-TPG. V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné závažné neshody. U nalezených méně závažných neshod budou provedena nápravná opatření.

05.06.2017

V pátek 2.6. se v Kulturním domě Lorec sešli naši bývalí zaměstnanci. Klub přátel a seniorů ČKD Kutná Hora, a.s. působí již sedmnáct let a sdružuje více než 200 členů. Naše bývalé zaměstnance stále zajímá dění ve firmě, kde strávili významnou část svého života. Hostem na tomto setkání byl generální ředitel Vlastimil Kožený, který je seznámil s plány společnosti na nadcházející období a odpověděl na řadu zvídavých otázek. V sále vládla příjemná atmosféra a potkali jsme mnoho známých tváří. Všem hlavně hodně zdraví! Na fotografii gratulace jedné z nejstarších členek klubu paní Růženě Kudlové (98. let).

01.06.2017

V květnu jsme úspěšně odlili poslední zkušební kus ze série pro GE. Jednalo se o aktuálně nejtěžší vyráběný odlitek, o váze 10,5 tuny!

Počátkem roku 2017 jsme od zákazníka GE Transportation dostali zakázku na výrobu pěti vzorkových kusů Wheel Hub. Pro ČKD je to významný krok, abychom se prosadily v oblasti OHV dílů. OHV díly jsou určeny do hnací nápravy důlních nakladačů (Mining dumptruck). Na výrobu a finální odsouhlasení byly zákazníkem stanoveny čtyři měsíce. Díky pracovníkům, kteří se podíleli na zpracování technologie, výrobě a kontrole, jsme dokázali zkrátit termín cca o 1 měsíc. Vzhledem ke zkrácení termínu a kvalitní výrobě nám zaslal zákazník další objednávku na tyto kusy.